دفتر مرکزی

آدرس : شهرك غرب-بلوار فرحزادي-خيابان حافظی غربی-پلاك ٤٨-طبقه اول-واحد ١و ٢

کد پستی: ١٤٦۸٩٩۴٩۸٥

تلفن : ٢٧۶٣١٠٠٠-٠٢١

فاکس : ١-٢٧٦٣١۴٠٠-٠٢١

دی ان ان