دفترمرکزی

آدرس : شهرك غرب-بلوار فرحزادي-خيابان حافظی غربی-پلاك ٤٨-طبقه اول-واحد ١و ٣
تلفن : ٢٧۶٣١٠٠٠-٠٢١
فاکس : ١-٢٧٦٣١۴٠٠-٠٢١
کد پستی: ١٤٦۸٩٩۴٩۸٥

بورس کالا

آدرس : شهرک غرب - بلوار فرحزادی - خیابان حافظی غربی
تلفن : ٢٧۶٣١٠٠٠-٠٢١
فاکس : ٢٧۶٣١٢١٨-٠٢١ و ٢٧۶٣١٢١٩
کدپستی : ١٤١٦٦۳٥٤۳١

شعبه مشهد

آدرس : بلوار سجاد - خیابان بزرگمهر شمالی دوم - پلاک ٣٨ - ساختمون شمس - طبقه ۴
تلفن : ٢-٠۵١٣٧۶۵٠٩٠١
فاکس : ٠۵١٣٧۶۵٠٩٠٣
کد پستی: ٩١٨٧٨١٢٣٨۶٣

قم

آدرس : قم- خيابان نوزده دي- نبش كوچه ۳۱ - ساختمان آقايي - طبقه سوم - واحد ۵
تلفن : ٨۴٦٢٧٠١-٠٥١۳
فاکس : ۷۷۱۴۵۹۵-٠٢٥١
کد پستی: ٣٧١۴٧۵٣٧٧٨

شعبه كيش

آدرس : جزیره کیش- میدان امیرکبیر- مرکز مالی کیش
تلفن : ۴۴٥٣٥٨٣-٠٧٦۴
فاکس : ۴۴٢٣۴٩٩-٠٧٦۴
کد پستی: ٧٩۴١٧۶٣٣٧۵

شعبه تبریز

آدرس : تبریز- خیابان ارتش جنوبی- ساختمان پست مرکزی
تلفن : ٥۴٢٧٧۴٩-٠۴١١
فاکس : ٥۴٢٧٦٢٧-٠۴١١
کد پستی: ۵١٣٨۶٧۵٩٧٧

شعبه اصفهان

آدرس : خيابان چهار باغ بالا- چهار راه نظر - ساختمان بورس -طبقه همكف - واحد ٢
تلفن : ٦٦٧٣٤٩٨-٠٣١١
فاکس : ٦٦٧۴٥١٠-٠٣١١
کد پستی: ٨١٣٣٨٩٣١١٣

اردبیل

آدرس : میدان شریعتی-خیابان هلال احمر-مجتمع اداری خورشیدشب-طبقه سوم -واحد ٤
کد پستی : ٥٦١٤٧٦٤٦٦١
تلفن : ٠٤٥-۳۳٢۳۳٩٥١
فاکس : ٠٤٥-۳۳٢۳۳٩٥٤
کد پستی: ۵۶١۴٧٩٣۵۴٧

شعبه بیرجند

آدرس : خيابان شهید منتظری-سه راه اسدی-تالار منطقه ای بورس خراسان جنوبی-طبقه همکف
تلفن : ٢٢١١٩۳۸-٠٥٦١
فاکس : ٢٢١٠٢٢٥-٠٥٦١
کد پستی: ۵۶١۴٧٩٣۵۴٧

شعبه كرج

آدرس :بلوار دانش آموز- نرسیده به میدان مادر- جنب داروخانه شبانه روزی پاییز- ساختمان پردیس -تالار بورس کرج
تلفن : ٠٢٦۳-٣٢٧٧۵۶٣٩ و ٣٢٧٧۵۶٨۶٠
فاکس : ٠٢٦۳-٢٧٧٠۳٢٠
کد پستی: ٣١٣٣۶١۴۵۶٣

شعبه مبارکه

آدرس : اصفهان-مبارکه-خیابان شهید نیک بخت-کوچه صحرا-بلوار ولایت
تلفن : ٠۳١-٥٢٤٢٠٢١٠

دی ان ان