دفترمرکزی

آدرس : تهران - شهرك غرب - بلوار فرحزادی - خيابان حافظی غربی - پلاك ٤٨ - طبقه اول - واحد ١ ، ٣
تلفن : ٢٧۶٣١٠٠٠-٠٢١
فاکس : ١-٢٧۶٣١۴٠٠-٠٢١
کد پستی واحد۱ : ١٤۶۸٩٩۴٩۸۵
کد پستی واحد۳ : ١٤۶۸٩٩۵۱۱۳

بورس کالا

آدرس : تهران - شهرک غرب - بلوار فرحزادی - خیابان حافظی غربی پلاک ٤٨ - طبقه اول - واحد۲
تلفن : ٢٧۶٣١٠٠٠-٠٢١
فاکس : ۹-٢٧۶٣١٢١٨-٠٢١
کدپستی : ۱۴۶۸۹۹۴۹۸۳

شعبه مشهد

آدرس : بلوار سجاد - خیابان بزرگمهر شمالی دوم - پلاک ٣٨ - ساختمان شمس - طبقه ۴
تلفن :٢-٣٧۶۵٠٩٠١-٠۵١
فاکس : ٣٧۶۵٠٩٠٣-٠۵١
کد پستی: ٩١٨٧٨١٣٨۶٣

قم

آدرس : قم- خيابان نوزده دی- نبش كوچه ۳۱ - ساختمان آقايی - طبقه سوم - واحد ۵
تلفن : ۳۷۷۱۴۶۹۶-۰۲۵ ، ۳۷۷۲۰۰۴۷-۰۲۵
فاکس : ۳۷۷۱۴۵۹۵-٠٢۵ 
کد پستی: ٣٧١۴٧۵٣٧٧٨

شعبه كيش

آدرس : جزیره کیش- میدان امیرکبیر- مرکز مالی کیش
تلفن : ۴۴۵۳۵۸۳-٠۷۶۴
فاکس : ۴۴۲۳۴۹۹-٠۷۶۴
کد پستی: ٧٩۴١٧۶٣٣٧۵

شعبه تبریز

آدرس : تبریز - خیابان ارتش جنوبی - ساختمان پست مرکزی - تالار بورس تبریز - طبقه دوم
تلفن : ۳۵۴۲۷۶۵۳-۰۴۱ ، ۳۵۴۲۷۷۴۹-۰۴۱
فاکس : ۳۵۴۲۷۶۲۷-٠۴١
کد پستی: ۵١٣٨۶٧۵٩۶۹

شعبه اصفهان

آدرس : اصفهان - خيابان چهار باغ بالا - مجتمع تجاری اداری کوثر - فاز دو - طبقه دوم - واحد ۴۲۸
تلفن : ۳۶۲۶۶۹۱۳-۰۳۱ ، ۳۶۲۰۵۰۲۴-۰۳۱
فاکس : ۳۶۲۰۵۰۲۵-٠٣١
کد پستی: ۱۴۷۶۶۵۶۷۶۳

اردبیل

آدرس : اردبیل - خیابان دانش - جنب بانک توسعه تعاون - ساختمان عرشیا - طبقه سوم - واحد ۵ - پلاک ۱۲۵
تلفن : ۳۳۴۴۵۶۵۷-۰۴۵
فاکس : ۳۳۴۴۵۶۵۸-۰۴۵
کد پستی: ۵۶١۴٧٩٣۵۴٧

شعبه بیرجند

آدرس : خيابان شهید منتظری - سه راه اسدی - تالار منطقه ای بورس خراسان جنوبی - طبقه همکف
تلفن : ۳۲۲۱۱۹۳۸-۰۵۶
فاکس : ۳۲۲۱۰۲۲۵-۰۵۶
کد پستی: ٩٧١۴۶٧٣۴٩٣

شعبه كرج

آدرس : بلوار دانش آموز- نرسیده به میدان مادر- جنب داروخانه شبانه روزی پاییز- ساختمان پردیس -تالار بورس کرج
تلفن : ۳۲۷۵۶۸۶۰-۰۲۶
فاکس : ۳۲۷۷۵۶۳۹-۰۲۶
کد پستی: ٣١٣٣۶١۴۵۶٣

شعبه مبارکه

آدرس : اصفهان – مبارکه - خیابان شهید نیک بخت - بلوار ولایت – ساختمان اصناف
تلفن : ۵۲۴۲۰۲۱۰-۰۳۱
کد پستی: ۸۴۸۱۶۷۵۵۹۱

دی ان ان