دفترمرکزی

آدرس : شهرك غرب-بلوار فرحزادي-خيابان حافظی غربی-پلاك ٤٨-طبقه اول-واحد ١و ٢
کد پستی: ١٤٦۸٩٩۴٩۸٥
تلفن : ٢-٢٧٦٣١٢٥٠-٠٢١
فاکس : ١-٢٧٦٣١۴٠٠-٠٢١

بورس کالا

آدرس : بلوار کشاورز-خيابان نادری-خیابان حجت دوست-پلاک ٥١- طبقه ٢
کدپستی : ١٤١٦٦۳٥٤۳١
تلفن : ٦٣و۸۸۳٩۱۹۵۴-٠٢١
فاکس : ۸۸۳٩۱٦۷۲-٠٢١

شعبه مشهد

آدرس : مشهد- خيابان کوهسنگي- نبش کوهسنگي ١٧
تلفن : ٨۴٦٢٧٠١-٠٥١۳
فاکس : ٨۴٦٢٧٠٣-٠٥١۳

قم

آدرس : قم- خيابان نوزده دي- نبش كوچه ۳۱ - ساختمان آقايي - طبقه سوم - واحد ۵
تلفن : ٨۴٦٢٧٠١-٠٥١۳
فاکس : ۷۷۱۴۵۹۵-٠٢٥١

شعبه كيش

آدرس : جزیره کیش- میدان امیرکبیر- مرکز مالی کیش
تلفن : ۴۴٥٣٥٨٣-٠٧٦۴
فاکس : ۴۴٢٣۴٩٩-٠٧٦۴

شعبه تبریز

آدرس : تبریز- خیابان ارتش جنوبی- ساختمان پست مرکزی
تلفن : ٥۴٢٧٧۴٩-٠۴١١
فاکس : ٥۴٢٧٦٢٧-٠۴١١

شعبه اصفهان

آدرس : خيابان چهار باغ بالا- چهار راه نظر - ساختمان بورس -طبقه همكف - واحد ٢
تلفن : ٦٦٧٣٤٩٨-٠٣١١
فاکس : ٦٦٧۴٥١٠-٠٣١١

اردبیل

آدرس : میدان شریعتی-خیابان هلال احمر-مجتمع اداری خورشیدشب-طبقه سوم -واحد ٤
کد پستی : ٥٦١٤٧٦٤٦٦١
تلفن : ٠٤٥-۳۳٢۳۳٩٥١
فاکس : ٠٤٥-۳۳٢۳۳٩٥٤

شعبه بیرجند

آدرس : خيابان شهید منتظری-سه راه اسدی-تالار منطقه ای بورس خراسان جنوبی-طبقه همکف
تلفن : ٢٢١١٩۳۸-٠٥٦١
فاکس : ٢٢١٠٢٢٥-٠٥٦١

شعبه كرج

آدرس : ميدان هفت تير- ساختمان بورس (مدائن) - طبقه٦ واحد ۳٩
تلفن : ٠٢٦۳-٢٧٧٠۳٢٠
فاکس : ٠٢٦۳-٢٧٧٠۳٢٠

شعبه مبارکه

آدرس : اصفهان-مبارکه-خیابان شهید نیک بخت-کوچه صحرا-بلوار ولایت
تلفن : ٠۳١-٥٢٤٢٠٢١٠

دی ان ان