نظام مهندسی  ٩٥٢    ٢٠١فارسیت اهواز  ٢,٧٠٠    ٤٥٠سخت آژند  ٣,٩٨٢    ٥٥٦شوکو پارس  ٣,٤٠٠    ٣٥٩سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,٣٩٧    ١٣٧کارخانجات صنعتی آزمایش  ٧٥٣    ٥٧ایرانیت  ٢,١٣٦    ١٦١رايان سايپا(تقدم)  ٥٨٤    ٤٤گسترش صنایع پیام  ٨٠٩    ٥٧گاز لوله  ٢,١٦٣    ١٤٥احیاء سپاهان  ٣,١٥٠    ٢٠١بيمه دي  ١,٢٥١    ٦٠آ س پ  ١,٢٥٣    ٦٠ذوب آهن اصفهان  ١,٥٥١    ٧٤شهرسازي و خانه سازي باغميشه   ٢,٥١٧    ١٢٠صنعت روی زنگان  ١,٧٢٤    ٨٢شرکت گروه فن آوا  ٤,٠٩٠    ١٨٩برق مپنا  ١٠,٨٠٥    ٤٩٧پتروشيمي اميركبير  ٨,٨٧٧    ٣٨٧معدني دماوند  ٧,٩٧٥    ٣١٩
غذایی و قند تربت جام  ٣,٠٩٤    (٩٨٠)بیمه رازی  ٨١١    (١٨٩)قند بیستون  ١,٩٧٨    (٤٢٠)تولي‌پرس  ١,٢٦٨    (١٧٠)كمباين ايران  ١,٠٤٤    (١٣٤)کود شيميائی اوره لردگان  ١,٢١٩    (١٤١)شیشه قزوین  ٢,٦٠٠    (٣٠٠)کشتیرانی دریا بندر  ٢,٣٢١    (٢٤٧)سيمان ممتازان كرمان  ٤,٩٠٠    (٤٥٠)احیا صنایع خراسان  ١,٤١٥    (١١٧)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,١٢٧.٨       تغييرات :  ١٣.٧

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
نظام مهندسی ٩٥٢ ٢٠١ ٢٦.٧٦
فارسیت اهواز ٢,٧٠٠ ٤٥٠ ٢٠
سخت آژند ٣,٩٨٢ ٥٥٦ ١٦.٢٣
شوکو پارس ٣,٤٠٠ ٣٥٩ ١١.٨١
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ١,٣٩٧ ١٣٧ ١٠.٨٧
کارخانجات صنعتی آزمایش ٧٥٣ ٥٧ ٨.١٩
ایرانیت ٢,١٣٦ ١٦١ ٨.١٥
رايان سايپا(تقدم) ٥٨٤ ٤٤ ٨.١٥
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٢٤ (١٥)
ريال عربستان ٧٣١ ٠
دلار آمريكا ٢,٧٤٩ ٠
پوند ٤,١٥٢ ٢٩
يورو ٣,٠٩١ ١٨
درهم امارات ٧٤٨ ٠
دلار كانادا ٢,٢٠٢ (٥٤٧)
دلار استراليا ٢,١٨٤ ١٩
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٧٧ (١٦)
هر اونس نقره ١٧ (١)
روي ٢,٠٩٠ (١٦)
آلومينيوم ١,٨٤٥ (١٠)
قلع ١٩,٥٠٠ (١٠)
سرب ١,٨٤٥ ١٤
نيكل ١٤,٣٧٥ (٣٠)
مس ٥,٤٩٠ (٩١)
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤١٤ ٣٢
FTSE 100 ٦,٨٥٢ ٢٠
Nikkei ١٧,٦٨٦ ٢٩٣
S&P 500 ٢,٠٥٧ ٦
Dow Jones ١٧,٦٧٨ ٦
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com