شير پاستوريزه پگاه گلستان  ٤,٧٦٠    ٣,٧٦٠سرمايه گذاري اعتبار ايران  ١,٦٧٢    ٢٠٥كابل البرز(تقدم)  ٣,٤٣١    ٣١٦سرمايه گذاري معادن و فلزات(تقدم)  ٢٢٩    ٢١گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران  ٣,٤٧٠    ٢٤١گسترش صنایع پیام  ١,٤٣١    ٩٨سایر اشخاص بورس کالای ایران  ٣,٧٥٧    ١٩٩داروئي داروپخش  ٥,٥٨١    ٢٧٩پارس سوييچ  ٧,٩٦٦    ٣٩٨دشت مرغاب  ٨,٥٥١    ٤٢٧فراورده هاي تزريقي  ١٤,٢٨٠    ٧١٣دكترعبيدي  ١٤,٢٤٦    ٧١١فولاد خراسان  ٤,٢٠٨    ٢١٠سرمايه گذاري صنعتي ملي  ٨,٠١١    ٣٩٧سالمين  ١,٨٨٢    ٩٣پارس سرام  ٢,١٩٠    ١٠٨نورد قطعات  ٣,٩٢٧    ١٩٣كيمياي زنجان گستران  ٦,٥٢٧    ٣١٩صنعت روی زنگان  ٧,١٩٥    ٣٤٨ليزينگ ايران  ١,٤٠٩    ٦٨
گل گهر(تقدم)  ٧٢١    (٥٩٩)قند بیستون  ١,٢٦٥    (١٨٥)پتروشیمی گلستان  ٧٨٦    (١١٠)شیشه قزوین  ١,٨٤٠    (١٧٢)رايان سايپا(تقدم)  ٨١٩    (٤٤)الحاوی  ٣,٨٠٠    (٢٠٠)شمال شرق شاهرود  ٧,١٢٢    (٣٧٣)صنایع نسوز توکا  ٧,٢٦٣    (٣٧٩)درخشان  ٢,٥٢٥    (١٣١)بهشت پارس  ٩٦٨    (٥٠)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٧,٣٠٠.٣       تغييرات :  ١٥٧.٢

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,١٢٧ ٧
ريال عربستان ٨٣٧ ٠
دلار آمريكا ٣,١٤٦ ٤
پوند ٤,٠٨٩ ١١
يورو ٣,٥٢٦ (٧)
درهم امارات ٨٥٦ ١
دلار كانادا ٢,٣٧٩ (٥)
دلار استراليا ٢,٤١٣ ٥
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٣٢٥ (٩)
هر اونس نقره ١٩ ٠
روي ٢,٣٢١ ٧٣
آلومينيوم ١,٥٧٠ ٥
قلع ١٩,٩٧٥ ١٧٥
سرب ١,٩٦٢ ٥٥
نيكل ١٠,٧٦٠ ٣١٠
مس ٤,٧٧٥ (١٩)
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٧٧١ (٩١)
Nikkei ١٦,٤٢٩ (١٧٢)
S&P 500 ٢,١٤٩ (٣)
Dow Jones ١٨,١١٥ (٢)
 
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب

© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com