اختیار معامله سرمايه گذاري پرديس  ٨٥    ٤٠سيمان كردستان(تقدم)  ٤٣٥    ١٤٥شمال شرق شاهرود  ٨,٢٢٧    ١,٢٥١سيمان شرق(تقدم)  ١٨٤    ١٧سایر بورس انرژی  ٥,٢٧٠    ٣٢٣تکادو  ٣,٦٠٤    ١٩٦صنعتی بهپاک  ٣,٣٨٢    ١٧٢فولاد خراسان  ٤,٣٠٢    ٢١٥دكترعبيدي  ١٥,٢٧٤    ٧٦٣داروئي داروپخش  ٥,٦٢٤    ٢٨٠نورد قطعات  ٤,٣٨٠    ٢١٨توس گستر  ١,٧٥٤    ٨٧توسعه آذربايجان  ٢,٧٦٣    ١٣٧سينا دارو  ٢٩,٨٠٨    ١,٤٧٧كاشي حافظ  ٣,١٦٩    ١٥٧درخشان  ٢,٨١٤    ١٣٩پارس سوييچ  ٨,٧٠٧    ٤٣٠مهرام  ١٤,١٦١    ٦٩٧تسهیلات مسکن شهریور 94  ٨٤٩,٢٩٦    ٤١,٧٨٨سيمان اروميه  ٣,١٧٤    ١٥٦
علف کش  ٢,١٤٧    (٤٠٠)سيمان باقران  ٤٧١    (٦١)كف  ١,٢٠٥    (٩٩)گل گهر(تقدم)  ٩١٦    (٧٢)گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)  ٣٤٩    (٢٢)کارخانجات مخابراتی ایران  ٤١١    (٢٥)رايان سايپا(تقدم)  ٧٣٥    (٤٣)شیشه قزوین  ١,٥٦٥    (٨٩)سپنتا  ١٦,٨٩٧    (٨٨٦)ريخته گري تراكتورسازي  ٥,٧٠٣    (٢٩٩)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٣٧٠.٣       تغييرات :  (١٦.٩)

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار معامله سرمايه گذاري پرديس ٨٥ ٤٠ ٨٨.٨٩
سيمان كردستان(تقدم) ٤٣٥ ١٤٥ ٥٠
شمال شرق شاهرود ٨,٢٢٧ ١,٢٥١ ١٧.٩٣
سيمان شرق(تقدم) ١٨٤ ١٧ ١٠.١٨
سایر بورس انرژی ٥,٢٧٠ ٣٢٣ ٦.٥٣
تکادو ٣,٦٠٤ ١٩٦ ٥.٧٥
صنعتی بهپاک ٣,٣٨٢ ١٧٢ ٥.٣٦
فولاد خراسان ٤,٣٠٢ ٢١٥ ٥.٢٦
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,٠٥٧ ٠
ريال عربستان ٨٤٥ ٠
دلار آمريكا ٣,١٧٣ ٠
پوند ٣,٨٨١ ٠
يورو ٣,٤٥٣ ٠
درهم امارات ٨٦٣ (٧,٧٧٦)
دلار كانادا ٢,٣٧٩ ٠
دلار استراليا ٢,٤١٣ ٠
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٦٦ ٠
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٢,٢٤٩ ٠
آلومينيوم ١,٥٤٥ ٠
قلع ٢٠,١٥٠ ٠
سرب ٢,٠١٠ ٠
نيكل ٩,٩٩٥ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٩٨٥ ٠
Nikkei ١٧,٢٣٠ ٠
S&P 500 ٢,١٣٤ ٠
Dow Jones ١٨,٠٦٦ ٠
 
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب

© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com