ماشين سازي اراك(تقدم)  ٢,٢٠٦    ٢,٠١٠آهن و فولاد میلاد  ٧٨٥    ١٣٠توريستي آبادگران  ٢,٧٦٤    ٣٣١كف  ١,٧٦٠    ١٨٦پتروشیمی زاگرس  ١٤,٧٣٠    ١,٤٤٥صنعتی بهپاک  ٣,٤٦٠    ٣٠٠غذایی و قند تربت جام  ٢,٨٩٨    ٢٥٠بانک انصار(تقدم)  ١,٧٥٤    ١٣٤نوسازي و ساختمان(تقدم)  ٢,٤٨٦    ١٨٥مس شهيد باهنر(تقدم)  ٥٨٦    ٤٣صنعتي بارز(تقدم)  ٣,٢٧٧    ٢٢٤صنعتی دریایی ایران  ٢,١٩٦    ١٥٠نیروگاهی ایران  ٤,٨٥٠    ٣٢٨احیا صنایع خراسان  ١,٨٠٠    ١١٨آلومتک  ٦٥١    ٤١نفت و گاز پارسیان(تقدم)  ١,٨٠٣    ١١٢فرابورس ایران  ٨,٠٦٩    ٤٦٤بانک شهر  ١,٣٩٤    ٨٠تجهيزات ‌هپكو  ٦٦٣    ٣٨سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,٤٤٠    ٨٢
سولیران  ١,٦٧٠    (١,٠٣٠)سيمان كردستان(تقدم)  ٩١٩    (٧٩)سیمان غرب آسیا  ٨٥٥    (٦١)گسترش تجارت ایرانیان  ١,١٤٤    (٥٩)تسهيلات مسكن مهر 92  ٧٦٤,٧٨٦    (٣٩,٠٠٠)تسهيلات مسكن فروردین 92  ٦١١,٣٩٨    (٣٠,٦٠٦)سایر بورس انرژی  ٩,٤٧٦    (٤٦٥)سخت آژند(تقدم)  ٢,٥٥٨    (١٠٨)كوير تاير  ١٤,٠٤٥    (٥٧٩)صنعتي آما  ٤,٣٤٥    (١٧٧)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٣,٦٢٥.٥       تغييرات :  ٧٤٠.٥

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
ماشين سازي اراك(تقدم) ٢,٢٠٦ ٢,٠١٠ ١,٠٢٥.٥١
آهن و فولاد میلاد ٧٨٥ ١٣٠ ١٩.٨٥
توريستي آبادگران ٢,٧٦٤ ٣٣١ ١٣.٦
كف ١,٧٦٠ ١٨٦ ١١.٨٢
پتروشیمی زاگرس ١٤,٧٣٠ ١,٤٤٥ ١٠.٨٨
صنعتی بهپاک ٣,٤٦٠ ٣٠٠ ٩.٤٩
غذایی و قند تربت جام ٢,٨٩٨ ٢٥٠ ٩.٤٤
بانک انصار(تقدم) ١,٧٥٤ ١٣٤ ٨.٢٧
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٥٣ ١٤
ريال عربستان ٧٤٧ ١
دلار آمريكا ٢,٨٠٢ ٣
پوند ٤,١٦٨ ٥
يورو ٣,٠٥١ (٩)
درهم امارات ٧٦٣ ١
دلار كانادا ٢,٢٢١ (١٨)
دلار استراليا ٢,١٧١ (٣٥)
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,١٩٨ ٠
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٢,٠٦٩ ٤
آلومينيوم ١,٧٢٠ (١٠)
قلع ١٧,٣٠٠ (١٠٠)
سرب ١,٨٣١ ١
نيكل ١٣,٢٦٠ (٤٢٠)
مس ٦,١٤٦ ١٢
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٦٧٩ (٥)
FTSE 100 ٦,٨٥٥ (١٣٥)
Nikkei ١٩,٢٨٥ (١٥١)
S&P 500 ٢,٠٦١ ٠
Dow Jones ١٧,٧١٢ (٦)
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب
© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com