سيمان فارس و خوزستان(تقدم)  ٤٢٤    ٢٨٠فرابورس ایران  ٦,١٣١    ٤٤٤سایر اشخاص بورس کالای ایران  ٦,٩٢٠    ٤٩٧سایر بورس انرژی  ٥,١٧٩    ٣٣١گسترش صنایع پیام  ١,٩١٢    ١٢١عمران فارس  ٢,٣٥٨    ١٤٩دارو رازك  ١٨,٩٣٢    ٩٤٥دكترعبيدي  ٥,٥٣١    ٢٧٦نورد قطعات  ٤,٠٩٣    ٢٠٤تسهیلات مسکن آذر 94  ٨٦٤,٢٥٨    ٤٢,٩٩٩ايران تاير  ٢,٧٩٠    ١٣٧بهنوش  ٧,٠١٠    ٣٤٠آذرآب  ٥,٥٦٤    ٢٦٩تسهيلات مسكن تیر 93  ٨٤٨,٥٤٤    ٤٠,٩٦٦پگاه اصفهان  ٨,٢٩١    ٤٠٠قند پيرانشهر  ٤,٥٤١    ٢١٨سراميك اردكان  ٥٩,٢٩٦    ٢,٨٤٢ماشين سازي نيرومحركه  ٣,٥٣١    ١٦٩قند چهار محال  ٣,١٣٨    ١٥٠شكر شاهرود  ١,٥٩٠    ٧٦
موسسه مالي و اعتباري عسكريه  ١,٤٢٦    (١٥٠)ایرانیت  ٢,٢٢٠    (١٤٠)فيبر ايران  ٥,٧٥٩    (٣٠٣)كاغذ كاوه  ٤,٦٤١    (٢٤٤)صنعت روی زنگان  ٢,٨٥٩    (١٥٠)مرجان كار  ٥,١٦١    (٢٧٠)باما  ٣,٧٠٩    (١٩٤)حمل و نقل بین المللی خلیج فارس  ٢,٧٩٤    (١٤٦)حمل ونقل توكا  ٢,٦٤٢    (١٣٨)سرمايه گذاري نفت  ٢,٣٥٨    (١٢٣)
 • اخبار
 • گزارش تحليلي
 • گزارش مجامع
 • گزارش روزانه

 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٣,٦٧٢       تغييرات :  ٢٧.٢

 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سيمان فارس و خوزستان(تقدم) ٤٢٤ ٢٨٠ ١٩٤.٤٤
فرابورس ایران ٦,١٣١ ٤٤٤ ٧.٨١
سایر اشخاص بورس کالای ایران ٦,٩٢٠ ٤٩٧ ٧.٧٤
سایر بورس انرژی ٥,١٧٩ ٣٣١ ٦.٨٣
گسترش صنایع پیام ١,٩١٢ ١٢١ ٦.٧٦
عمران فارس ٢,٣٥٨ ١٤٩ ٦.٧٥
دارو رازك ١٨,٩٣٢ ٩٤٥ ٥.٢٥
دكترعبيدي ٥,٥٣١ ٢٧٦ ٥.٢٥
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٩٨ ٦٠
ريال عربستان ٨١٧ ٣
دلار آمريكا ٣,٠٦٤ ٩
پوند ٤,١٩٢ (٢٩٠)
يورو ٣,٤٠٦ (٥٧)
درهم امارات ٨٣٤ ٣
دلار كانادا ٢,٣٥٦ (٣٣)
دلار استراليا ٢,٢٩١ ٩
 • فلزات سنگين
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٣٣٣ ٦٥
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ١,٩٩٨ ٥
آلومينيوم ١,٥٣٥ ٥
قلع ١٧,٠٦٠ ٢٥
سرب ١,٦٩٣ (٤)
نيكل ٨,٩٠٠ (٢٨٠)
مس ٤,٦٦٣ ٧٦
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,١٠٣ (٩٥)
Nikkei ١٥,٢٦٠ (٧٤٢)
S&P 500 ٢,٠١٨ (٦٣)
Dow Jones ١٧,٢٤٧ (٤٩٧)
 
 
 
 
بورس انرژی کدال بورس کالا ب

© 2012 Razavi Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com